Эгер керек чыгартуу тизмесин түзүү үчүн кирүү or Эсеп жазуусун жаратуу.